Website last updated: 18-5-2017

JamesBond007.se - From Sweden with Love (2004-2017)

FSWL och resten av världen sörjer djupt efter bortgången av 89-årige Sir Roger Moore (1927-2017)

Familjen, vänner och kollegor minns den underbara och mycket omtyckta Sir Roger Moore med James Bond skådespelarna Sean Connery, George Lazenby, Pierce Brosnan och Daniel Craig i spetsen. "Det finns ord som kan beskriva hur ledsna vi är över nyheten om att Sir Roger gått bort. Han var verkligen en unik människa," skriver FSWL:s grundare och chefredaktör Anders Frejdh

Publicerad: 2017-05-24

FSWL and the rest of the world deeply mourns the death of Sir Roger Moore (1927-2017) aged 89

Family, friends and colleagues remembers the wonderful and beloved Sir Roger Moore with fellow James Bond actors Sean Connery, George Lazenby, Pierce Brosnan and Daniel Craig leading the tributes. "No words can describe how sad we are over the news of Sir Roger's passing. He was truly one of a kind," says FSWL founder Anders Frejdh.

Published: 2017-05-24

FSWL minns sångaren och låtskrivaren Chris Cornell som tyvärr avlidit i en ålder av 52 år

FSWL är ledsna att rapportera bortgången av ännu en medlem av "Bond-familjen" som nu saknas av andra medlemmar som Barbara Broccoli, Caterina Murino och Daniel Craig. Chris Cornell skrev och framförde ledmotivet till det eminenta ledmotivet för Casino Royale 2006. Vi sänder våra tankar till hans familj och tackar honom för hans bidrag till fenomenet 007.

Publicerad: 2017-05-18

FSWL remembers singer and songwriter Chris Cornell who most sadly has died at the age of 52 years

FSWL is very sad to report the passing of another member of the 'James Bond family' who is now mourned by other members including Barbara Broccoli, Caterina Murino and Daniel Craig. Chris Cornell wrote and performed the excellent theme song for Casino Royale in 2006. We send our deep condolences to his family and thank him for his contribution to the 007 phenomenon.

Published: 2017-05-18

Vår recension av Becoming Bond (2017) med George Lazenby och en rapport från premiären i LA

Lazenbys historia är anmärkningsvärd, unik och helt enkelt George ... Joshs Greenbaums underhållande dokumentärfilm Becoming Bond bygger på intervjuer med Lazenby i kombination med viktiga ögonblick från hans fantastiska liv och karriär. Dokumentären gräver i hans livsändringsbeslut och vi lär oss att bakom den självsäkra ytan är en känslig, känslomässig och mycket självständig man som insåg att det intensiva rampljuset som kommer av att spela världens coolaste spion inte var för honom.

Publicerad: 2017-05-18

Our review of Becoming Bond (2017) featuring George Lazenby and a report from the premiere in LA

Lazenby’s story is remarkable, unique and totally George… Josh’s Greenbaum’s highly entertaining documentary, Becoming Bond features sit down interviews with Lazenby combined with recreations of key moments from his amazing life and career. The documentary delves into his life-altering decision and we learn that behind the brash, confident exterior is a sensitive, emotional and highly independent man who realized the intense limelight that comes with portraying the screen’s coolest spy just wasn’t for him.

Published: 2017-05-18

Recension av Red Nemesis, den fjärde och sista Young Bond romanen från Steve Cole

FSWL är ledsna att rapportera bortgången av ännu en medlem av "Bond-familjen" som nu saknas av andra medlemmar som Barbara Broccoli, Caterina Murino och Daniel Craig. Chris Cornell skrev och framförde ledmotivet till det eminenta ledmotivet för Casino Royale 2006. Vi sänder våra tankar till hans familj och tackar honom för hans bidrag till fenomenet 007.

Publicerad: 2017-05-14

Review of Red Nemesis, the fourth and last Young Bond novel from Steve Cole

FSWL is very sad to report the passing of another member of the 'James Bond family' who is now mourned by other members including Barbara Broccoli, Caterina Murino and Daniel Craig. Chris Cornell wrote and performed the excellent theme song for Casino Royale in 2006. We send our deep condolences to his family and thank him for his contribution to the 007 phenomenon.

Published: 2017-05-14

Den officiella Bond-utställningen Designing 007 öppnar i Dubai den 14 november 2016

Den turnerande utställningen Designing 007: Fifty Years of Bond Style (nu sedd av tusentals personer) - den mest omfattande utställningen någonsin som tillägnats James Bond filmerna - har nu flyttats från Paris till Burj Khalifa i Dubai där den öppnar den 14 november 2016 och visas fram till 30 april 2017.

Publicerad: 2016-11-10

The official Designing 007 exhibition opens in Dubai on 14th November 2016

The touring exhibition Designing 007: Fifty Years of Bond Style (now seen by thousands of people) - the most comprehensive exhibition ever devoted to the James Bond films - has moved from Paris to Burj Khalifa in Dubai where it opens on 14th November and will be displayed until 30th April 2017.

Published: 2016-11-10

Vår rapport från den privata hyllningen av Peter Janson-Smith, Ian Flemings litterära agent, i London

Den 24 september 2016, vid en privat ceremoni, var liv och verk av Peter Janson-Smith, Ian Flemings litterära agent och steward i över tre decennier av 007 litterära arv, vid huvudkontoret för BAFTA i Londons Piccadilly. Janson-Smith avled i april 93 år gammal. Mannen som Ian Fleming beskrev som "prinsen bland agenter" var den tysta kraften bakom en rad extraordinära litterära verk och några viktiga talare från de olikartade världar talade vältaligt i vad som blev ett rörligt kväll. Vår man i London, Ajay Chowdhury, rapporterar.

Publicerad: 2016-11-04

Our report from the private celebration of Peter Janson-Smith, Ian Fleming's literary agent, in London

On 24th September 2016, at a private ceremony, the life and work of Peter Janson-Smith, Ian Fleming’s literary agent and steward for over three decades of 007’s literary heritage, was commemorated at the headquarters of BAFTA in London’s Piccadilly. Janson-Smith passed away in April aged 93. The man whom Ian Fleming described as a “prince among agents” was the quiet force behind a range of extraordinary literary properties and some key speakers from those disparate worlds spoke eloquently in what became a moving evening. Our man in London, Ajay Chowdhury, reports.

Published: 2016-11-04

Födelsedag för svenska actionhjälten Dolph Lundgren som gjorde sin filmdebut i LEVANDE MÅLTAVLA

Den numera världskände svensken delar födelsedag med den legendariske filmkompositören John Barry som idag skulle ha fyllt 80 år om han levt. Dolph gjorde sin filmdebut i 1985 års James Bond-film regisserad av John Glen som minns honom som en trevlig kille och väl värd sina framgångar på senare år.

Publicerad: 2016-11-03

Birthday of Swedish action star Dolph Lundgren who made is debut on the big screen in A VIEW TO A KILL

The now world famous Swede share birthday with legendary film composer John Barry who would have turned 80 years old if he had lived on this day. Dolph made his screen debut in the 1985 James Bond film directed by John Glen who remember him as a nice guy and well worth of his success in recent years.

Published: 2016-11-03

Vår rapport från BAFTA hyllningen i juni av den Oscar belönade scenografen Sir Ken Adam

Den 1 juni 2016, vid en privat ceremoni, hyllades den extraordinära scenografen Sir Ken Adam (1921-2016) av brittiska filminstitutet vid National Film Theatre utmed Themsen i London. Monterade var ett antal personer från Sir Ken personliga och yrkesmässiga liv som tillsammans med tal och filmklipp, samlades för att dela levande minnen av Gun-metall geni som skapade filmiska världar. Vår man i London, Ajay Chowdhury, rapporterar.

Publicerad: 2016-10-30

Our report from BAFTA's tribute event in June to Oscar® wining production designer Sir Ken Adam

On 1st June 2016, at a private ceremony, the life and work of Sir Ken Adam (1921-2016), James Bond production designer extraordinaire, was celebrated by the British Film Insitute at London’s National Film Theatre by the Thames. Assembled were a range of people from Sir Ken’s personal and professional life who, coupled with speeches and film clips, gathered to share vivid memories of the gun-metal genius who created cinematic worlds. Our man in London, Ajay Chowdhury, reports.

Published: 2016-10-30

Vår rapport från Nicholas Schmidles intervju med Daniel Craig under New Yorkers filmfestival

Fredagen den 7 oktober 2016, i New York City, bjöds James Bond fantaster på en kväll att lära känna mannen bakom den sjätte inkarnationen av den legendariska superspion, James Bond. Men för alla som hoppades på ett meddelande om Daniel Craigs framtid som 007 kan nittio minuter vara en lång tid. Vår man på plats, Joseph Darlington, rapporterar.

Publicerad: 2016-10-10

Our report from Nicholas Schmidle's interview with Daniel Craig during the New Yorkers Film Festival

On Friday evening, October 7th, in New York City, James Bond fans were treated to an evening getting to know the man behind the sixth incarnation of the legendary super-spy, James Bond. But for anyone who was hoping for an announcement about Daniel Craig’s future as 007, ninety minutes can be a long time. Our man at the event, Joseph Darlington, reports.

Published: 2016-10-10

Födelsedag för svenska Bondbruden Britt Ekland - Mary Goodnight i MANNEN MED DEN GYLLENE PISTOLEN

Publicerad: 2016-10-06

Birthday of Swedish actress Britt Ekland who played Mary Goodnight in THE MAN WITH THE GOLDEN GUN

Published: 2016-10-06

Födelsedag för Sverige-baserade filmfotografen Hoyte van Hoytema som filmade SPECTRE

Hoyte van Hoytema (född 1971) är en prisbelönt filmfotograf. Han föddes i Nederländerna och började sin karriär som student vid den ansedda nationella polska filmskolan i Lodz innan han fortsatte med att spela in filmer, reklamfilmer, dokumentärer och tv-serier i Sverige, Norge, Tyskland och Storbritannien. SPECTRE var Hoyte van Hoytema första James Bond-film.

Publicerad: 2016-10-04

Birthday for Sweden-based cinematographer Hoyte van Hoytema who filmed SPECTRE

Hoyte van Hoytema is an award-winning cinematographer. A native of The Netherlands, he began his career studying at the esteemed Polish National Film School in Lodz before going on to shoot several films, commercials, documentaries and TV series in Sweden, Norway, Germany and the United Kingdom. SPECTRE was Hoyte van Hoytema's first James Bond film.

Published: 2016-10-04

Bästsäljande författaren Anthony Horowitz skriver ytterligare en officiell James Bond roman

2016 års bästa och hittills mest intressanta James Bond-nyhet kom idag: Anthony Horowitz skriver en ny officiell 007 roman för Ian Flemings ursprungliga utgivare, Jonathan Cape. Horowitz blev inbjuden att skriva en andra officiell James Bond roman av Ian Fleming Publications Ltd efter framgången med 2015 års bästsäljare, Trigger Mortis, utgiven av Orion i september förra året.

Publicerad: 2016-10-04

Best-selling author Anthony Horowitz pens another official James Bond novel

This year's best and most interesting James Bond news to date: Anthony Horowitz is confirmed to write another official 007 novel for "Ian Fleming’s original publisher", Vintage imprint Jonathan Cape. Horowitz was invited to write a second official James Bond novel by Ian Fleming Publications Ltd after the success of his 2015 bestseller, Trigger Mortis, published by Orion in September last year.

Published: 2016-10-04

Ny specialutgåva av Ian Flemings "From Russia with Love" publiceras av The Folio Society i Storbritannien

En mycket vacker ny utgåva av From Russia With Love, den andra James Bond romanen av Ian Fleming (1908-1964), publiceras av Folio Society i Storbritannien. I denna spännande roman, ofta namngiven av Bond-fantaster som Flemings bästa, är 007 insnärjd i en noga utarbetad plan av SMERSH. Förordet till den nya utgåvan är skrivet av John Banville och illustrerad av Fay Dalton.

Publicerad: 2016-10-01

New specially bound edition of Ian Fleming's 'From Russia with Love' published by The Folio Society

A very special new edition of From Russia With Love, the second original James Bond novel by Ian Fleming (1908-1964), is published by The Folio Society in the UK. Often named by Bond fans as Fleming’s best novel, this suspenseful thriller sees 007 ensnared by an elaborate honeytrap set by SMERSH. The introduction for the new edition is written by John Banville and illustrated by Fay Dalton.

Published: 2016-10-01

Vår rapport från 2016 års SPYfest 2016 i Goulburn Australien med George Lazenby som hedersgäst

Den andra årliga SPYfest festivalen hölls mellan 16-18 September 2016 Goulburn, NSW, Australien, hemstad tidigare 007 George Lazenby, som deltog som beskyddare av händelsen. Detta är en exklusiv artikel skriven av vår man i Australien, Stuart Kortekaas, den första australiska att någonsin studera en MA bildesign examen i Sverige.

Publicerad: 2016-09-28

Our report from SPYfest 2016 in Goulburn, Australia with George Lazenby as special guest

The second annual SPYfest festival was held between 16-18 September 2016 in Goulburn, NSW, Australia, the hometown of former 007 George Lazenby, who attended as the Patron of the event. This is an exclusive article written by our man in Australia, Stuart Kortekaas, the first Australian to ever study a MA automotive design degree in Sweden.

Published: 2016-09-28

Födelsedag för svenska Bondbruden Kristina Wayborn som spelade Magda i OCTOPUSSY

Publicerad: 2016-09-24

Birthday of FSWL supporter Kristina Wayborn, Magda in OCTOPUSSY as well as Miss Scandinavia 1970

Published: 2016-09-24

In memoriam av den store regissören Guy Hamilton på vad som skulle varit hans 94-årsdag

FSWL var mycket ledsna över att rapportera bortgången av Guy tidigare i år. En älskad medlem av "James Bond familjen" och en mycket kär vän och supporter av denna webbplats. Född i Paris den 16 september, 1922 fortsatte han att rikta fyra av de mest klassiska Bond-filmerna - Goldfinger, Diamantfeber, Leva och låta dö samt Mannen med den gyllene pistolen. Nu mycket saknad av oss och många andra runt om i världen.

Publicerad: 2016-09-16

In memoriam of the great director Guy Hamilton on what would have been his 94th birthday

FSWL was extremely sad to report the passing of Guy earlier this year. A cherished member of the 'James Bond family' and a very dear friend & supporter of this website. Born in Paris on 16th September 1922 he went on to direct four of the most classic Bond films - Goldfinger, Diamonds Are Forever, Live and Let Die and The Man with the Golden Gun. Now greatly missed by us and many others around the world.

Published: 2016-09-16

Titeln till fjärde Young Bond romanen (den nionde i ordningen) skriven av Steve Cole är Red Nemesis

"James är på hemmaplan när han tar emot ett paket med ett meddelande från andra sidan graven. Paketets mystiska innehåll sätter James i hjärtat av en långvarig plan som, om den slår in, kommer att måla Londons gator röda med blod. Inte bara måste James kämpa för att överleva och rädda landet han älskar utan även fria familjen Bonds efternamn som han håller så kärt. Insatserna kan inte vara högre och James vet inte vem han kan lita på."

Publicerad: 2016-09-14

The title to the fourth Young Bond novel (the ninth in total) written by Steve Cole is Red Nemesis

"James is on home soil when he receives a package with a message from beyond the grave. The package’s mysterious contents put James at the heart of a long-running plot that, if it runs its course, will paint London’s streets red with blood. Not only will James have to fight to stay alive and save the country he loves, but to clear the Bond family name, which he holds so dear. The stakes couldn’t be higher, and James doesn’t know who he can trust."

Published: 2016-09-14

BIG Chief Studios presenterar officiella samlarfigurer baserade på de klassiska James Bond 007 filmerna

I samarbete med EON Productions, producentbolaget av James Bond-filmerna, kommer den första vågen av figurer innehålla karaktärer från 1964 års klassiska Goldfinger och inkludera agent 007 James Bond (spelad av Sean Connery) i sin ikoniska grå tredelade kostym; den förrädiska skurken Auric Goldfinger (Gert Fröbe) och den formidabla hantlangaren Oddjob (Harold Sakata).

Publicerad: 2016-09-13

BIG Chief Studios to launch official high-end collector figures based on the classic James Bond 007 films

Working in collaboration with EON Productions, producers of the James Bond films, the first wave of figures will feature characters from the 1964 classic Goldfinger including: agent 007 James Bond (Sean Connery) in his iconic grey three-piece suit; treacherous villain Auric Goldfinger (Gert Frobe) and formidable henchman Oddjob (Harold Sakata).

Published: 2016-09-13

Njutafilms & Studio S släpper 20-årsjubiluem utgåva av första Austin Powers filmen på Blu-ray

Austin Powers – hemlig internationell agent (1997) ges ut på Blu-ray och DVD i Sverige av Studio S Entertainment den 19 oktober 2016. Detta är i våra ögon en av de bästa parodi filmerna influerade av fenomenet James Bond.

Publicerad: 2016-09-13

Njutafilms & Studio S to release 20th anniversary edition of the first Austin Powers film on Blu-ray

Austin Powers - International Man of Mystery (1997) to be released on Blu-ray & DVD in Sweden by Studio S Entertainment 19 October 2016. This is in our view one of the best parody films influenced by the James Bond phenomenon.

Published: 2016-09-13

In memoriam av den store skådespelaren Richard Kiel på vad som skulle varit hans 77-årsdag

FSWL var mycket ledsna att behöva rapportera bortgången av Richard Kiel denna dag 2014 vid en ålder av 74 år. Richard spelade den enormt populära rollen som Jaws i två James Bond filmer, Älskade spion (1977) och Moonraker (1979).

Publicerad: 2016-09-10

In memoriam of the big hearted actor Richard Kiel on what would have been his 77th birthday

FSWL was extremely saddened to report the passing of Richard Kiel, aged 74, on this day in 2014. Richard played the enourmosly popular role of Jaws in two James Bond films, The Spy Who Loved Me (1977) and Moonraker (1979).

Published: 2016-09-10

Nyhetsarkiv
News archives

GILLAR DU PRECIS SOM JAMES BOND ATT SPELA PÅ CASINO?

Bond är en casinospelare av högsta klass. Om du vill känna dig som James hemifrån soffan kan du besöka Casino.se. Dom listar dom nyaste casinona där du kan spela craps och baccarat som rena MI6 agenten.

All information, text and graphics (unless otherwise stated) on this website are protected by copyright law. Please contact us to use anything.

This website is not in any way endorsed by EON Productions Ltd, Danjaq, Metro-Goldwyn-Mayer, Sony Pictures, United Artists, Ian Fleming Publications, or any other James Bond copyright holders. It is an independently run non-profit website from a personal basis in spare time.

James Bond film images © 1962 - 2015 EON Productions Ltd, Danjaq LLC, MGM, Sony Pictures and United Artists Cooperation

James Bond book covers © 1953 - 2017 Ian Fleming Publications and Glidrose Productions.

Managing Editor: Anders Frejdh